Aktuelle debatemner

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og mundtlige oplæg på spansk/tysk inden for følgende fagområde:

  • aktuelle samfundsmæssige og kulturelle debatemner i de fremmedsproglige områder.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • udvalgte samfundsmæssige og kulturelle debatemner i de fremmedsproglige områder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at analysere aktuelle problemstillinger forbundet med udvalgte samfundsmæssige og kulturelle debatemner fra de fremmedsproglige områder
  • at formidle sin viden mundtligt i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle debatemner
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCurrent Affairs
ModulkodeBAINV201518
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet