Erhvervs- og samfundsforhold

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og problemorienteret synopsisarbejde inden for følgende fagområder:

  • erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet

  • kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • fremmedsprogsområdets erhvervs- og markedsforhold og/eller

  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at anvende sin viden til at undersøge det i synopsen valgte emne

  • at anvende relevante teorier og metoder

  • at formidle sin viden om erhvervs- og markedsforhold og/eller kultur- og samfundsforhold skriftligt og mundtligt på det valgte fremmedsprog i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt med tværfaglige problemkomplekser

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnrhvervs- og samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet skriftlig synopsis. Den skriftlige besvarelse, som danner grundlag for den mundtlige prøve, udarbejdes på fremmedsproget. Besvarelsen skal mindst være på 2 sider og må højst være på 4 sider og skal indeholde følgende elementer: indledning, problemformulering, redegørelse for metode, teori og empiri, analyse, konklusion og litteraturliste.
Normeret prøvetid: 30 min.
Vægtning: Hovedvægten lægges på den mundtlige præstation.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede synopsis.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness and Society
ModulkodeBAINV20149
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet