Virksomhedsforståelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser, casestudier og opgaver på dansk inden for følgende fagområder:

  • virksomhedsforståelse

  • markedsforhold.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • virksomhedens grundlæggende økonomiske forhold

  • virksomhedens organisatoriske forhold

  • teoretiske og praktiske marketingforhold

  • virksomhedens internationale markedsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at anvende sin viden om ovennævnte områder til at løse en given opgave eller problemstilling i en konkret situation

  • at formidle opnået viden om virksomhedens forhold skriftligt i en adækvat form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at bidrage til løsningen af virksomhedsrelaterede opgaver med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsforståelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave/case. Besvarelsen skal være på mindst 5 sider og må højst være på 10 sider. Hjemmeopgaven/casen indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede case.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Knowledge
ModulkodeBAINV20147
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet