Virksomhedsforståelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser, casestudier og opgaver på dansk inden for følgende fagområder:

  • virksomhedsforståelse

  • markedsforhold.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • virksomhedens grundlæggende økonomiske forhold

  • virksomhedens organisatoriske forhold

  • teoretiske og praktiske marketingforhold

  • virksomhedens internationale markedsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at anvende sin viden om ovennævnte områder til at løse en given opgave eller problemstilling i en konkret situation

  • at formidle opnået viden om virksomhedens forhold skriftligt i en adækvat form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at bidrage til løsningen af virksomhedsrelaterede opgaver med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsforståelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave/case. Besvarelsen skal være på mindst 5 sider og må højst være på 10 sider. Hjemmeopgaven/casen indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede case.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Knowledge
ModulkodeBAINV20147
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Kultur og Globale Studier