Genre- og sprogbrugsanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og opgaver på dansk inden for følgende fagområder:

  • organisationskommunikation og -genrer

  • genre- og sprogbrugsanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • virksomhedens og organisationens kommunikation og genrer

  • genreanalyse

  • relevante sprogteorier og sproglige analysemetoder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at analysere tekstgenrer, som er relevante i virksomhedens og organisationens kommunikation

  • grundlæggende færdigheder i tekst- og sprogbrugsanalyse med anvendelse af relevante teorier og analysemetoder

  • mundtligt og skriftligt at formidle opnået viden på et kommunikativt velfungerende og korrekt dansk.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at reflektere over, hvordan tekster fungerer sprogligt og kommunikativt

  • at reflektere over, hvordan skriftlig kommunikation kan varetages selvstændigt i organisationer og virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGenre- og sprogbrugsanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen skal mindst være på 3 sider og må højst være på 6 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelGenre and Language Use
ModulkodeBAINV20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet