Skriftlig sprogproduktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

 • skriftlig sprogproduktion

 • grundlæggende oversættelsesteori og –metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende oversættelsesteori og -metode

 • fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • grundprincipperne for tekstproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

 • at redegøre for sproglige fænomener
 • at anvende viden om fremmedsprogets grammatik

 • at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe

 • at oversætte mellem fremmedsproget og dansk

 • selvstændigt at producere enklere tekster på fremmedsproget .

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

 • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig sprogproduktion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af kurset i skriftlig sprogproduktion. Indholdet af den studerendes eksamensportfolio skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget til dansk og en fri skriftlig fremstilling. Opgaverne indeholder desuden redegørelse for sproglige fænomener. Eksamensportfolioen bedømmes af eksaminator; portfolioer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOmprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio.

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV20145
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet