Forandrings- og projektledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser inden for følgende fagområder samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden disse områder:

  • forandringsledelse

  • projektledelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • forandringsledelsesteori
  • aktørbaserede projektledelsesteorier, herunder især sprogets betydning for ledelse og ledelsesteorier

  • teknikker og metoder relateret til aktørbaserede projektledelsesteorier

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • på grundlag af de studerende teorier at beskrive, analysere og diskutere organisatoriske forandringsprojekter

  • at tilrettelægge og gennemføre organisatoriske forandringsprojekter

  • at anvende forskellige teknikker og metoder relateret til aktørbaserede projektledelsesteorier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • i tværfagligt samarbejde at planlægge og indgå praktisk i organisatoriske forandringsprojekter

  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandrings- og projektledelse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på engelsk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.


Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelManaging Projects and Organisational Change
ModulkodeBAINV201431
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet