Semiotik og medieanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

  • semiotik

  • medieanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • grundlaget for moderne tegnteori
  • forskellige semiotiske retninger og analysemetoder

  • forskellige mediers karakteristika og funktion

  • grundlæggende medievidenskabelige teorier og analysemetoder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at analysere forskellige virksomhedstekster ved hjælp af semiotiske metoder

  • at analysere forskellige medieprodukter ved hjælp af medievidenskabelige metoder.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemiotik og medieanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave på dansk. Besvarelsen skal mindst være på 3 sider og må højst være på 6 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelSemiotics and Media Analysis
ModulkodeBAINV201424
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet