Interkulturel kommunikation i organisationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

 • interkulturel kommunikation i organisationer med relation til fremmedsprogsområdet

 • fagets videnskabsteori

 • akademisk skriftlig fremstilling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • interkulturel kommunikation i organisationer

 • grundlæggende videnskabsteori

 • forskellige videnskabelige paradigmer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

 • at anvende interkulturel teori og metode i en organisationskommunikativ kontekst
 • at omsætte interkulturel teori og metode til praksis

 • at formidle opnået viden om interkulturel kommunikation i organisationer i en adækvat form

 • at diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger

 • at anvende grundlæggende videnskabsteoretiske begreber

 • skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • at omsætte teoretisk viden om interkulturelle forhold til praktisk arbejde med interkulturel kommunikation i organisationer

 • at reflektere over og formidle videnskabsteoretiske problemstillinger

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturel kommunikation i organisationer
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave, som stilles af kursusholder. Prøven besvares på dansk og/eller på fremmedsproget. Besvarelsen skal mindst være på 3 sider og må højst være på 6 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen jf. § 20.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Communication in Organisations
ModulkodeBAINV201421
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet