Kultur- og samfundsforhold

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og portfolioarbejde inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområde:

  • virksomhedskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • forretningsgangen i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation

  • virksomhedens/organisationens forskellige skriftlige kommunikationsformer

  • konventioner i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at oversætte enklere tekster, der indgår i virksomhedens og organisationens forretningsgang

  • at disponere og udforme enklere tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation under overholdelse af gældende konventioner inden for teksttypen

  • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur- og samfundsforhold
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen, jf. § 11.

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Society
ModulkodeBAINV201420
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet