Forretningsudvikling og entreprenørskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på dansk inden for følgende fagområde:

 • forretningsudvikling og entreprenørskab.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • forretningsforståelsens og forretningsudviklingens grundelementer

 • processen fra forretningsidé til forretningsplan.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

 • at vurdere, om der er grundlag for at realisere en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel

 • at udvikle en ny forretningsidé, herunder beskrive måden, hvorpå den kan udvikles og planlægges

 • at foretage en analyse af en forretningsidé

 • at formidle en forretningsidé til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)

 • at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og argumentere for til- og fravalg af elementer i planen.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • at opstille antagelser omkring en ny forretningsidé og teste disse antagelser

 • at udvikle en forretningsidé og omsætte den til en forretningsplan, herunder argumentere for den mest hensigtsmæssige kommercialiseringsform

 • at anvende en forretningsplan som et internt strategisk styringsværktøj.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave. Hjemmeopgaven skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeBAINV201419
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet