Litteratur og samfund (engelsk)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på et af de pågældende fremmedsprog inden for følgende fagområde:

  • nyere litteratur fra de fremmedsproglige områder (engelsk).

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • eksempler på nyere litteratur fra det fremmedsproglige område.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at fortolke udvalgte eksempler på nyere litteratur fra det fremmedsproglige område

  • at formidle sin viden om nyere litteratur fra det fremmedsproglige område skriftligt i en adækvat form og på et idiomatisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur og samfund (engelsk)
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave. Besvarelsen skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature and Society) (English)
ModulkodeBAINV201417
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet