Tilvalgsintroduktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af arbejde med en skriftlig opgave inden for følgende område(r):

  • et eller flere centrale områder af det valgte tilvalgsfag med relevans for den samlede uddannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • et eller flere centrale områder af tilvalgsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at behandle, diskutere og analysere tekster om det eller de udvalgte område(r) i en adækvat form og i et passende sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • faglig kommunikation og formidling

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling

  • selvstændigt at udvikle kompetencer inden for tilvalgsfaget.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTilvalgsintroduktion
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i en tekstsamling, som sammensættes af eksaminator. Yderligere materiale af relevans for opgavens besvarelse kan også inddrages. Opgaven udarbejdes på dansk i tilvalgsfagene It og kommunikation, Spansk og Tysk og på engelsk i tilvalgsfagene Engelsk, Kinesiske områdestudier og Organisation og ledelse. Besvarelsen skal være på mindst 10 sider og højst 15 sider.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to the Elective Subject
ModulkodeBAINV201413
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet