Interkulturel kommunikation i organisationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

 • interkulturel kommunikation i organisationer med relation til fremmedsprogsområdet

 • fagets videnskabsteori

 • akademisk skriftlig fremstilling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • interkulturel kommunikation i organisationer

 • grundlæggende videnskabsteori

 • forskellige videnskabelige paradigmer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • at anvende interkulturel teori og metode i en organisationskommunikativ kontekst

 • at omsætte interkulturel teori og metode til praksis

 • at formidle opnået viden om interkulturel kommunikation i organisationer i en adækvat form

 • at diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger

 • at anvende grundlæggende videnskabsteoretiske begreber

 • skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig

  fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • at omsætte teoretisk viden om interkulturelle forhold til praktisk arbejde med interkulturel kommunikation i organisationer

 • at reflektere over og formidle videnskabsteoretiske problemstillinger

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturel kommunikation i organisationer
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Communication in Organisations
ModulkodeBAINV201412
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet