Fagkommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområder:

  • teknisk fagkommunikation

  • juridisk fagkommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • det juridiske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi

  • det tekniske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi

  • informationssøgning.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • grundlæggende færdigheder i oversættelse og/eller selvstændig udformning af tekniske tekster

  • grundlæggende færdigheder i oversættelse af lettere juridiske tekster inden for udvalgte områder

  • at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse/og eller produktion af tekniske og juridiske tekster.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at anvende sin viden om det tekniske og juridiske tekstunivers i forbindelse med praktisk arbejde med tekniske og juridiske tekster

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagkommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave inden for det tekniske eller det juridiske fagområde. Studienævnet fastsætter hvert år forud for prøvens afholdelse, inden for hvilket fagområde prøven skal ligge. Hvis prøven falder inden for det tekniske fagområde, indeholder den opgaver inden for teknisk oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk og/eller inden for technical writing. Prøven stilles inden for genrer som fx brugervejledninger, tekniske manualer, tekniske fagartikler, brochurer og produktbeskrivelser.

Hvis prøven falder inden for det juridiske fagområde, indeholder den opgaver inden for juridisk oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk. Prøven stilles inden for genrer som fx kontrakter og almindelige forretningsbetingelser. Desuden kan prøven indeholde tekstanalytiske og/eller oversættelsesteoretiske spørgsmål.
Besvarelsen skal mindst fylde 2 sider og må højst fylde 4 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet nedenfor.
Enten:
- viden om og forståelse af det tekniske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi
- grundlæggende færdigheder i oversættelse og/eller selvstændig udformning af teknisk
tekster
- evne til at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse og/eller produktion af
teknisk kommunikation.
Eller:
- viden om og forståelse af det juridiske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og
terminologi
- grundlæggende færdigheder i oversættelse af lettere juridiske tekster inden for udvalgte
områder
- at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse af juridiske tekster.

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal or Technical Communication
ModulkodeBAINV201411
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet