Virksomhedskommunikation II

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområder:

  • virksomhedskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • udvalgte genrer inden for skriftlig virksomhedskommunikation

  • erhvervsmæssige forhold, der er relevante for at kunne varetage virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at oversætte tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation

  • selvstændigt at disponere og udforme tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation

  • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster

  • at formulere sig sprogligt nuanceret med et formalitetsniveau og en stil, som er afstemt i forhold til kontekst og teksttype.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 

 

  • at overføre teoretisk sproglig og erhvervsmæssig viden til praktisk produktion af virksomhedstekster
  • at udvise selvstændighed i varetagelsen af virksomheders kommunikation
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedskommunikation II
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk samt selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget på basis af erhvervskommunikative tekster.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Communication II
ModulkodeBAINV201410
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet