Modul 12: Semesterprojekt: Velfærds- og sundhedsteknologi.

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At man deltager i, eller tidligere har bestået, modul 9, 10, og 11.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. Velfærds- og sundhedsteknologi: Dette semester fokuserer på udvikling af teknologier inden for pleje- og sundhedsområdet og de særlige problemstillinger, der er forbundet anvendelse af teknologi inden for disse områder.

Består af
a) et metodekursus i kvalitative metoder (herunder design, videnskabsteori og metoder, som ligger under den kvalitative tilgang) samt udvalgte projektarbejdsformer.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (velfærds- og sundhedsteknologi). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

Læringsmål

Viden

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursus moduler, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.

Færdigheder

Bidrager generelt til opnåelse af samme læringsmål som nævnt under semestrets kursus moduler, men styrker især de studerendes læring vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 12: Semesterprojekt: Velfærds- og sundhedsteknologi.
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 12: Semester project: Welfare and Health Technology
ModulkodeBAID201412
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Digitalisering
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet