Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie 1648 - 1914

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan redegøre for og diskutere hovedtræk af dansk og europæisk historie i perioden fra den Westfalske Fred 1648 til Første Verdenskrig 1914.

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk og europæisk historie mellem 1648 og 1914.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk i periodens historie

Færdigheder

  • identificere og argumentere for centrale forandringer i historien i perioden 1648-1914 og for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser

Kompetencer

  • uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte, diskutere og formidle pensumlitteraturen i en velstruk-tureret form.

Undervisningsform

Forelæsninger. Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOversigtsforløb i dansk og europæisk historie 16480-01914
Prøveform
Mundtlig
Individuel, mundtlig evaluering med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Spørgsmålet skal kunne besvares på grundlag af pensum. Efter udlevering af spørgsmål har den studerende ½ times forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluerings omfang: max. 30 minutter, inklusiv votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende har - inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget og argumenteret for alle de væ-sentligste karakteristika.
Den studerende kan redegøre og argumentere for alle de centrale forandringer og for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser.
Den studerende kan formidle, og diskutere den tilegnede viden på en klar og velstruktureret måde.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende har – inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget en række væsentlige karakteristika.
Den studerende kan gengive hovedtræk af pensumlitteraturens beskrivelser af centrale forandringer i periodens historie.
Den studerende kan formidle den tilegnede viden i et rimeligt korrekt sprog.

Fakta om modulet

Engelsk titelOverview Course : Denmark and Europe 1648 - 1914
ModulkodeBAHIS20179
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 750 sider.