Supplerende metodefag

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra "grænseflader" mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner. 

Studienævnet udbyder to række seminarer som valgfag, og indholdet i dem besluttes løbende af studienævnet:

Modul a: Supplerende metodefag (5 ECTS) (V)

Modul b: Supplerende metodefag (5 ECTS) (V)

Læringsmål

Viden

For modul a og b gælder det,

  • at den studerende kan demonstrere viden om og forstå og anvende begreber og teorier fra grænseflader mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.

Færdigheder

Se under læringsmål for viden.

Kompetencer

Se under læringsmål for viden.

Undervisningsform

Seminarer med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende metodefag
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Hvert af de supplerende metodefag vægter 5 ECTS og bestås ved aktiv deltagelse.
For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig prøve. Til den skriftlige prøve stilles der spørgsmål af samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterier for hvert af de supplerende metodefag meddeles af modulets koordinator ved semesterstart.

Fakta om modulet

Engelsk titelSupplementary Method Course
ModulkodeBAHIS201716
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet