Tekst- og medieanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • tekstanalyse og tekstanalytiske metoder
 • grundtræk af de engelsksprogede landes litteraturhistorie
 • medieanalyse og medieanalytiske metoder
 • grundlæggende litteraturteori og litteraturvidenskabelige metoder.

   

   

Læringsmål

Viden

 • forskellige genrers og teksttypers karakteristika på et grundlæggende niveau
 • teksters periodicitet på et grundlæggende niveau
 • tekstanalytiske og medieanalytiske metoder på et grundlæggende niveau

Færdigheder

 • tekstanalytiske metoder på et grundlæggende niveau og med særlig vægt på tema-, forløbs- og udsigelsesanalyse og analyse af retoriske virkemidler
 • medieanalytiske metoder på et grundlæggende niveau.

Kompetencer

 • at reflektere over, hvordan tekster fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning i kombination med opgaver og analyser af tekster. Porteføljearbejdet er integreret i modulets tilrettelæggelse.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekst- og medieanalyse
Prøveform
Skriftlig
En individuel portefølje af skriftlige arbejder udarbejdet i forbindelse med og forlængelse af kursusundervisning. Porteføljen bedømmes af eksaminator.
Kravene til indholdet og omfanget af en eksamensportefølje oplyses ved starten af undervisningen i det pågældende modul.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamensporteføljen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen oven-for.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med revideret eller ny portefølje.

Fakta om modulet

Engelsk titelTextual and Media Analysis
ModulkodeBAENG20186
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet