Tekster og kontekster

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • en indføring i de engelsksprogede landes historie, kultur og samfundsforhold, med hovedvægten på Storbritannien og USA efter 1776
 • en indføring i forskellige teoretiske og analytiske perspektiver på tekstlige repræsentationer af socio-kulturelle problemstillinger
 • analyse af centrale kulturhistoriske, socialhistoriske, politiske og/eller teksthistoriske problemstillinger
 • et projektbaseret emnestudie om et udvalgt emne inden for modulområdet

   

   

Læringsmål

Viden

 • de engelsksprogede landes historie og samfundsforhold på grundlæggende niveau
 • socio-kulturelle problemstillinger i de engelsksprogede lande på grundlæggende niveau og med hovedvægt på Storbritannien og USA
 • særlig  indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie

Færdigheder

 • at analysere centrale socio-kulturelle udtryk i kulturhistorisk, socialhistorisk og/eller politisk-historisk perspektiv på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
 • at formidle opnået viden om kulturel repræsentation i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige kulturelle problemkomplekser
 • tværfagligt samarbejde
 • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling på området.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning inden for modulets område og efterfølgende projektarbejde med vejledning inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekster og kontekster
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe. Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
Projektrapporten må være på højst 15 sider pr. studerende i projektgrupper og højst 20 siderved individuelt udarbejdede projekter.
Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.
Hvis eksaminator og censor/medbedømmer i enighed vurderer, at projektrapporten har så store faglige mangler, at den ikke kan være udgangspunkt for eksamination, aflyses den mundtlige prøve. Dette skal meddeles de/den studerende senest 48 timer før det planlagte prøvetidspunkt.
Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højest i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Den enkelte studerende i en gruppe har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis dette ønskes, skal det meddeles eksaminator ved eksaminationens påbegyndelse.
Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige prøve skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelTexts and Contexts
ModulkodeBAENG20185
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet