Sprogforståelse og sprogproduktion 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • introduktion til engelsk grammatik og fonetik
 • arbejde med skriftlig og mundtlig formidling på engelsk, herunder akademisk engelsk
 • introduktion til sprogvidenskabelige grundbegreber

 

Læringsmål

Viden

 • engelsk grammatik og grammatiske strukturers betydning på grundlæggende niveau
 • artikulatorisk fonetik og det fonologiske og fonetiske system på grundlæggende niveau
 • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer

Færdigheder

 • at anvende sin grammatiske viden i den praktiske sprogproduktion og i udviklingen af den praktiske udtryksfærdighed
 • fonematisk korrekt transskription og artikulationsbeskrivelse
 • mundtligt og skriftligt at formidle et fagligt stof overskueligt og kommunikativt velfungerende på engelsk

Kompetencer

 • at anvende begrebsapparat og metoder på konkrete eksempler inden for det grammatiske og fonetiske emneområde
 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning kombineret med workshops og den studerendes egen tekstproduktion og refleksion herover. Porteføljearbejdet er integreret i modulets tilrettelæggelse.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogforståelse og sprogproduktion 1
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamensporteføljen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen oven-for.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med revideret eller ny portefølje.

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Communication Skills 1
ModulkodeBAENG20183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet