Sproglæring og sprogundervisning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning i kombination med workshops og den studerendes egen tekstproduktion og refleksion herover. Porteføljearbejdet er integreret i modulets tilrettelæggelse.

Læringsmål

Viden

  • Centrale fænomener og problemstillinger vedrørende fremmedsprogsundervisning og fremmedsprogstilegnelse
  • Fagterminologi og forskellige fremmedsprogsundervisnings- og fremmedsprogstilegnelsesteorier

Færdigheder

  • At beskrive og diskutere fænomener og problemstillinger vedrørende fremmedsprogsundervisning og fremmedsprogstilegnelse under inddragelse af relevant teori og fagterminologi

Kompetencer

  • At analysere fremmedsprogsundervisningsmæssige problematikker og praksis

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter

  • Introduktion til undervisning i og tilegnelse af fremmedsprog
  • Teorier om fremmedsprogslæring og fremmedsprogsundervisning
  • Kursusundervisning i kombination med skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSproglæring og sprogundervisning
Prøveform
Skriftlig
En individuel portefølje af skriftlige arbejder udarbejdet i forbindelse med og forlængelse af kursusundervisning. Porteføljen bedømmes af eksaminator.
Kravene til indholdet og omfanget af en eksamensportefølje oplyses ved starten af undervisningen i det pågældende modul.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgavebesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.
Omprøve afholdes efter samme retningslinjer.

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage Acquisition and Teaching
ModulkodeBAENG201821
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet