Visuel kultur

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • visuel kultur og visuel historie i de engelsksprogede lande med vægt på perioden efter 1945 og den kulturelle betydning, som den teknologiske udvikling af billedmedierne har haft
 • billedanalytiske teorier og metoder
 • medieteorier og analysemetoder

Læringsmål

Viden

 • visualitetsteori på et grundlæggende niveau
 • visuelle kulturer og deres historie på et grundlæggende niveau
 • samspillet mellem billeddannelse og kulturhistorie på et grundlæggende niveau
 • forskellige medieteorier, billedteorier samt visuelle teorier og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede billedfænomener

Færdigheder

 • at anvende billedanalytiske metoder med særlig vægt på visuelle virkemidler
 • at anvende forskellige billed- og medieanalytiske metoder
 • at analysere forskellige kulturelle billeddannelser

Kompetencer

 • at analysere hvordan billedmedier fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • at analysere forholdet mellem billedfænomener og deres kulturelle forankring
 • at formidle viden om forskellige mediers karakteristika og funktion - herunder sammenhæng mellem medier og kultur

Undervisningsform

Modulet omfatter kursusundervisning i kombination med skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuel kultur
Prøveform
Skriftlig
En individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på baggrund af kursusundervisning. En modulopgave kan bestå af flere adskilte delopgaver, hvoraf nogle kan være besvaret i selve kursusundervisningen.
Ved eksterne prøver bedømmes opgavebesvarelsen af eksaminator og ekstern censor.
Ved interne prøver bedømmes opgavebesvarelsen af eksaminator.
Besvarelsen må være på højst 8 sider.
Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgavebesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Culture
ModulkodeBAENG201817
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
FakultetDet Humanistiske Fakultet