Visuel kultur

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • visuel kultur og visuel historie i de engelsksprogede lande med vægt på perioden efter 1945 og den kulturelle betydning, som den teknologiske udvikling af billedmedierne har haft
 • billedanalytiske teorier og metoder
 • medieteorier og analysemetoder

Læringsmål

Viden

 • visualitetsteori på et grundlæggende niveau
 • visuelle kulturer og deres historie på et grundlæggende niveau
 • samspillet mellem billeddannelse og kulturhistorie på et grundlæggende niveau
 • forskellige medieteorier, billedteorier samt visuelle teorier og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede billedfænomener

Færdigheder

 • at anvende billedanalytiske metoder med særlig vægt på visuelle virkemidler
 • at anvende forskellige billed- og medieanalytiske metoder
 • at analysere forskellige kulturelle billeddannelser

Kompetencer

 • at analysere hvordan billedmedier fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • at analysere forholdet mellem billedfænomener og deres kulturelle forankring
 • at formidle viden om forskellige mediers karakteristika og funktion - herunder sammenhæng mellem medier og kultur

Undervisningsform

Modulet omfatter kursusundervisning i kombination med skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuel kultur
Prøveform
Skriftlig
En individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på baggrund af kursusundervisning. En modulopgave kan bestå af flere adskilte delopgaver, hvoraf nogle kan være besvaret i selve kursusundervisningen.
Ved eksterne prøver bedømmes opgavebesvarelsen af eksaminator og ekstern censor.
Ved interne prøver bedømmes opgavebesvarelsen af eksaminator.
Besvarelsen må være på højst 8 sider.
Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgavebesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Culture
ModulkodeBAENG201817
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet