Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et projektbaseret emnestudie inden for mindst et af de emneområder, som er omfattet af det centrale fags moduler.

Læringsmål

Viden

  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for mindst et af engelskstudiets fagområder
  • det valgte emnes kontekstuelle forankring
  • for emnet relevante teoretiske perspektiver og analysemetoder.

Færdigheder

  • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning, herunder i valg af analysemetoder og teoretiske perspektiver
  • sikker anvendelse af analysemetoder og teoretiske perspektiver inden for det eller de valgte emner

Kompetencer

  • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af faglige og/eller tværfaglige problemkomplekser
  • faglig kommunikation og formidling (og kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området).

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning samt efterfølgende projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe. Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Projektrapporten må være på højst 20 sider pr studerende i projektgrupper, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Der udarbejdes et resumé på højst 1 side på engelsk eller dansk.

Hvis eksaminator og censor/medbedømmer i enighed vurderer, at projektrapporten har så store faglige mangler, at den ikke kan være udgangspunkt for eksamination, aflyses den mundtlige prøve. Dette skal meddeles de/den studerende senest 48 timer før det planlagte prøvetidspunkt.
Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højest i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Den enkelte studerende i en gruppe har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis dette ønskes, skal det meddeles eksaminator ved eksaminationens påbegyndelse.
Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Bachelorprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 4 studerende.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige prøve skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAENG201815
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet