Tekst- og litteraturvidenskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • britiske, amerikanske og postkoloniale tekst-, litteratur- og kulturfænomener
 • analyser af udvalgte tekster – herunder litteratur, film, TV og andre kulturelle tekster
 • tekstteori og litteraturvidenskabelige metoder
 • et emnestudie om et udvalgt emne inden for modulområdet.

Læringsmål

Viden

 • britisk og amerikansk (og i mindre grad andre engelsksprogede landes) tekst- og kulturhistorie, samt detaljeret kendskab til repræsentative tekster inden for dette felt
 • og overblik over litteraturvidenskabelige teorier og metoder og forståelse af forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og af deres anvendelighed i forhold til forskellige teksttyper
 • diakrone og synkrone tekst- og kulturhistoriske periodeafgrænsninger
 • sammenhænge mellem den enkelte tekst og personal-, kultur-, ide-, social-, og materialhistoriske faktorer
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et emnestudie.

Færdigheder

 • at definere og analysere tekst- og litteraturvidenskabelige problemstillinger
 • intertekstuel/kontekstuel tekstanalyse
 • anvendelse af tekst- og litteraturvidenskabelige teorier og metoder i forhold til forskellige teksttyper
 • at formidle opnået viden om tekst- og litteraturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tekst- og litteraturvidenskabelige og/eller tværfaglige problemkomplekser.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning, den studerendes skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg i forbindelse med undervisningen, samt et emnestudie inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekst- og litteraturvidenskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe. Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foreta-ges en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Projektrapporten må være på højst 15 sider pr. studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Hvis eksaminator og censor/medbedømmer i enighed vurderer, at projektrapporten har så store faglige mangler, at den ikke kan være udgangspunkt for eksamination, aflyses den mundtlige prøve. Dette skal meddeles de/den studerende senest 48 timer før det planlagte prøvetidspunkt.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højest i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Den enkelte studerende i en gruppe har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis dette ønskes, skal det meddeles eksaminator ved eksaminationens påbegyndelse.
Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige prøve skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen. Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelText and Literature
ModulkodeBAENG201813
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet