Stil- og argumentationsanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • arbejde med skriftlig fremstilling og formidling på engelsk
  • engelsk grammatik i relation til sprogproduktion
  • stil- og argumentationsanalyse
  • sproglig bearbejdning af engelske tekster.

Læringsmål

Viden

  • forskellige genrers sproglige og stilistiske træk
  • stil- og argumentationsanalyse på et grundlæggende niveau.

Færdigheder

  • at revidere engelsksprogede tekster, herunder transponering fra et register til et andet
  • på sikker vis at referere en faglig problemstilling indholdsmæssigt dækkende på korrekt skriftligt engelsk
  • selvstændigt at opbygge og strukturere en argumentation og afrundet fremstilling på korrekt skriftligt engelsk.

Kompetencer

  • at identificere, beskrive og kommentere de væsentlige sproglige valg, der foretages i transponerings- og revisionsopgaver.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning i kombination med den studerendes arbejde med oversættelses- og tekstrevisionsopgaver. I disse opgaver trænes både praktisk sprogfærdighed og teoretisk/metodisk refleksionskompetence.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStil- og argumentationsanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 48-timers opgave og består i bearbejdning af et tekstmateriale, som kræver kompetence i registertransponering og tekstrevision, samt besvarelse af en række spørgs-mål vedrørende argumentationsformer og stilistiske træk i en forelagt engelsk prosatekst.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer.

Prøven kan efter studienævnets godkendelse tages som alternativ til prøven i Tekstrevision og oversættelse af studerende, som ikke er danske statsborgere og ikke er optaget på grundlag af en dansk adgangsgivende eksamen.

Fakta om modulet

Engelsk titelStyle and Argumentation
ModulkodeBAENG201812
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet