Tekstrevision og oversættelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • arbejde med skriftlig fremstilling og formidling på engelsk
 • engelsk grammatik i relation til sprogproduktion
 • oversættelse dansk-engelsk og engelsk-dansk samt sproglig bearbejdning af engelske tekster.

Læringsmål

Viden

 • dansk og engelsk sprog i kraft af kontrastiv viden
 • forskellige genrers særlige sproglige og stilistiske træk
 • oversættelsesteori på grundlæggende niveau

Færdigheder

 • at anvende viden om engelsk grammatik i praksis, herunder færdighed i at oversætte komplekse danske tekster til et ortografisk, morfologisk, leksikalsk og syntaktisk korrekt engelsk således at oversættelsen udgør en stilistisk dækkende gengivelse af forlægget
 • at oversætte komplekse engelske tekster til et ortografisk, morfologisk, leksikalsk og syntaktisk korrekt dansk således at versionen udgør en stilistisk dækkende gengivelse af forlægget
 • at revidere engelsksprogede tekster, herunder transponering fra et register til et andet
 • at referere en faglig problemstilling indholdsmæssigt dækkende på et korrekt skriftligt engelsk
 • selvstændigt at opbygge og strukturere en argumentation og en afrundet fremstilling på korrekt skriftligt engelsk.

Kompetencer

 • at identificere, beskrive og kommentere de sproglige valg, der foretages i oversættelses-, transponerings- og revisionsopgaver.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning i kombination med den studerendes arbejde med oversættelses- og tekstrevisionsopgaver. I disse opgaver trænes både praktisk sprogfærdighed og teoretisk/metodisk refleksionskompetence.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstrevision og oversættelse
Prøveform
Skriftlig
En individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på baggrund af kursusundervisning. En modulopgave kan bestå af flere adskilte delopgaver, hvoraf nogle kan være besvaret i selve kursusun-dervisningen.

Prøven består i bearbejdning af et tekstmateriale, som kræver kompetence i både oversættelse, registertransponering og tekstrevision.

Ved eksterne prøver bedømmes opgavebesvarelsen af eksaminator og en ekstern censor. Ved interne prøver bedømmes opgavebesvarelsen af eksaminator.

Normeret prøvetid: 5 timer.

Modulet Tekstrevision og oversættelse og den tilhørende prøve kan efter studienævnets god-kendelse erstattes af modulet Stil- og argumentationsanalyse og den tilhørende prøve for studerende, som ikke er danske statsborgere og ikke er optaget på grundlag af en dansk adgangsgivende eksamen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen. Omprøve afholdes efter samme retningslinjer.

Fakta om modulet

Engelsk titelText Revision and Translation
ModulkodeBAENG201811
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet