Kulturteori og kulturanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kulturvidenskabelig teori og kulturanalysemetoder, samt et emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området

Læringsmål

Viden

  • kulturvidenskabelige teorier og metoder på et dybdegående niveau
  • forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og deres anvendelighed i forhold til forskellige kulturfænomener
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et emnestudie

Færdigheder

  • at definere og analysere kulturvidenskabelige problemstillinger
  • analyse af kulturprodukter og kulturelle fænomener
  • at formidle opnået viden om kulturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

  • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af kulturvidenskabelige og tværfaglige problemkomplekser.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning inden for modulets områder samt efterfølgende projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturteori og kulturanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 7-dages hjemmeopgave på grundlag af tekstopgivelser. Den studerende udfærdiger en problemafgrænsning og en bibliografi over tekstopgivelser, som begge skal forhåndsgodkendes af eksaminator. På baggrund heraf fastsætter eksaminator opgavens emne. Besvarelsen må højst være på 15 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Theory and Analysis
ModulkodeBAENG201810
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet