Litteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • en indføring i de engelsksprogede litteraturers historie og litterære former
 • analyse af centrale, litterære, litteraturhistoriske og litteraturkulturelle problemstillinger
 • et projektbaseret emnestudie om et udvalgt emne indenfor modulområdet
 • indføring i problembaseret læring (PBL), herunder emneafgrænsning, metodevalg og projektdesign

Læringsmål

Viden

 • grundlæggende viden om litterære former og litteraturhistorie i de engelsksprogede lande
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie
 • grundlæggende viden om problembaseret læring og metodevalg

Færdigheder

 • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område, at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem, og at indsamle relevant materiale i forhold til dette
 • at analysere litteratur med henblik på form og indhold
 • at analysere centrale litterære og litteraturhistoriske problemstillinger på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
 • at formidle opnået viden om litterære former og litteraturhistorie i en adækvat form

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige litteraturhistoriske og litterærkulturelle problemkomplekser
 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning/forelæsninger og efterfølgende projektarbejde med vejledning indenfor et selvvalgt emne indenfor modulets område

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Sammen med projektrapporten afleverer de/den studerende en rapport om tilrettelæggelsen og forløbet af projektarbejdet (PBL-rapporten)
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Analysis and History (w/Problem-Based-Learning
ModulkodeBAENG20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet