Valgfag – økonomistyring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget vil give et overblik over økonomistyring som fagområde herunder udviklingstendenser indenfor fagområdet. Der vil blive taget udgangspunkt i klassisk økonomistyringslitteratur såvel som nyeste forskning indenfor fagområdet.

Læringsmål

Viden

The student must through the module obtain knowledge about:

  • Den studerende skal demonstrere viden om historiske og aktuelle udviklingstendenser indenfor udvalgte økonomistyringsområder.

  • Den studerende skal demonstrere viden om relevante økonomistyringsmodeller.

  • Den studerende skal demonstrere viden om fordele og ulemper ved specifikke økonomistyringsdesigns.

Færdigheder

The student must through the module obtain skills in:

  • Den studerende skal endvidere sættes i stand til at analysere fordele og ulemper ved forskellige økonomistyringsmodeller.

  • Den studerende skal kunne evaluere konsekvenserne ved forskellige økonomistyringsdesigns.

  • Den studerende skal blive i stand til at designe økonomistyringsmodeller, så disse er tilpasset virksomhedens informationsbehov.

Kompetencer

The student must through the module obtain competencies to:

  • Den studerende skal selvstændigt og professionelt kunne analysere og vurdere en virksomheds økonomistyringsdesign herunder kunne identificere mulige problemer og forbedringer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag – økonomistyring
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierModulet eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalalen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelElective subject - financial management
ModulkodeBAEØK201719
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet