Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus inden for fagområderne:

 • dansk litteraturhistorie fra 1820 til 1920
 • litterær tekstanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • indsigt i analytiske grundbegreber og metoder inden for litterær tekstanalyse
 • forståelse af litteraturteoretiske positioner inden for litterær tekstanalyse
 • kendskab til centrale værker og forståelse af dansk litteraturhistorie fra 1820 til 1920.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • evne til at foretage en teoretisk og metodisk orienteret analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
 • evne til at identificere litterære perioder og strømninger.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

 • kompetencer til at redegøre for litteraturanalytiske og litteraturhistoriske problemstillinger i en national og international kontekst
 • kompetencer til at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring
 • kompetencer til at formidle et litteraturanalytisk og litteraturhistorisk stof
 • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litteraturhistorie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse og litteraturhistorie II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven må højst være på 6 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis and Literary History II
ModulkodeBADAN189
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet