Medievidenskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for fagområdet Medievidenskab.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden:

  • indsigt i centrale medievidenskabelige teorier og metoder
  • viden om mediernes sammenhæng med samfunds- og kulturhistorien
  • særlig indsigt i et selvvalgt emne inden for fagområdet Medievidenskab.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder:

  • evne til at anvende og evaluere medievidenskabelige teorier og metoder inden for det udvalgte emne
  • evne til at redegøre for og tage kritisk stilling til relevante kilder
  • evne til at diskutere medieprodukter i en medie- og kulturhistorisk sammenhæng.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer:

  • kompetencer i medievidenskabelig emneafgrænsning, analyse og fortolkning
  • kompetencer til tværfagligt samarbejde samt faglig formidling inden for det medievidenskabelige område
  • kompetencer til selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling på området inden for fagområdet medievidenskab

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskab
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve i: Medievidenskab (Media Studies).
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Studies
ModulkodeBADAN188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet