Medieanalyse I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus inden for fagområdet medieanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kendskab til teorier og metoder inden for det medievidenskabelige område
  • kendskab til vigtige medietyper og –platforme inden for det 21. århundredes mediekultur

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • evne til på et grundlæggende niveau at anvende medievidenskabelige teorier og metoder med henblik på at analysere trykte og digitale medieprodukter
  • evne til at karakterisere genrer og formater og redegøre for deres anvendelse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer i faglig formidling og grundlæggende mediekommunikation
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for området medieanalyse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse I
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgavens emne aftales med en underviser. Hjemmeopgaven må højst være på 9 sider. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis I
ModulkodeBADAN185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet