Language Typology

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet sprogtypologi. Valgfaget kan udbydes på engelsk eller dansk efter studienævnets beslutning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden:

  • grundlæggende indsigt i sprogtypologi.
  • grundlæggende beherskelse af sprogtypologiske analysemetoder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder:

  • grundlæggende færdigheder i at foretage komparative sprogbeskrivelser

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer:

  • kompetencer til at anvende sprogtypologisk teori og metode på problemstillinger vedrørende sproglig kommunikation og vedrørende andre faglige kontekster.
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet ”Language Typology”

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLanguage Typology
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved
deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende
valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage Typology
ModulkodeBADAN1830
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet