Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I omfatter introduktion til fagområderne:

  • itterær tekstanalyse
  • dansk litteraturhistorie op til 1820.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kendskab til analytiske grundbegreber, teorier og metoder inden for litterær tekstanalyse
  • kendskab til og overblik over dansk litteraturhistorie op til 1820 i en nordisk og videre international sammenhæng
  • kendskab til et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster fra middelalderen og frem til 1820.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • evne til at beskrive og analysere tekster fra forskellige tider og forskellige genrer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at beskrive litteraturhistoriske processer og karakterisere vigtige perioder og strømninger i dansk litteratur
  • kompetencer til at analysere og placere en tekst i dens historiske sammenhæng
  • kompetencer til faglig kommunikation og formidling
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområderne litterær tekstanalyse og litteraturhistorie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse I
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgavens emne aftales med en underviser.
Hjemmeopgaven må højst være på 7 sider. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
som her defineres ved 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Prøvens navnLitteraturhistorie I
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgavens emne aftales med en underviser.
Hjemmeopgaven må højst være på 7sider. Opgaven bedømmes af eksaminator. Besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
som her defineres ved 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis I & Literary History I
ModulkodeBADAN183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet