Introduction to Scandinavia

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Skandinavisk kultur og historie. Valgfaget kan udbydes på engelsk eller dansk efter studienævnets beslutning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• Grundlæggende indsigt i skandinavisk kultur, historie og samfundsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• Grundlæggende færdigheder i at identificere og beskrive skandinaviske forhold.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • Grundlæggende forudsætninger for at anvende kendskab til skandinaviske forhold i andre relevante kontekster
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for området ”Scandinavian Studies”.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnScandinavian Studies
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Scandinavia
ModulkodeBADAN1829
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet