Nordic Noir

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Nordic Noir. Valgfaget kan udbydes på engelsk eller dansk efter studienævnets beslutning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kendskab til den skandinaviske krimi i såvel skriftlige som visuelle medier.
• indblik i genrens udvikling set i såvel et nordisk som et internationaltperspektiv.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• evne til at analysere et eller flere værker inden for genren ”Nordic Noir” med afsæt i forskellige teoretiske vinkler samt anskue disse i såvel et nordisk som et internationalt perspektiv.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af analytiske, teoretiske og historiske tilgange inden til fagområdet “Nordic Noir”

  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglig udvikling inden for fagområdet “Nordic Noir”.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNordic Noir
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelNordic Noir
ModulkodeBADAN1828
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet