Litterære genrer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Litterære genre

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kendskab til samspillet mellem litteratur og genrer i et historisk og teoretisk perspektiv

• viden om centrale genrers virkemidler
• forståelse for grundlæggende genreteorier

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• færdigheder i at analysere litterære tekster ud fra en genreteoretisk og -historisk synsvinkel

• færdigheder i at gøre rede for centrale genreteorier

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kompetencer til at forstå genrevalgs betydning for litterære tekster
• kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglig udvikling inden for området ”Litterære genrer”

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterære genrer
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Genres
ModulkodeBADAN1827
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet