Litteratursociologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for Litteratursociologi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kendskab til sammenhænge mellem litteratur og samfund
• kendskab til litteratursociologiske problemstillinger set i en nordisk, historisk kontekst

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• færdigheder i at kortlægge, forstå og analysere litteratursociologiske problemstillinger i en nordisk kontekst.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetence til at forstå et bredt spektrum af teoretiske og historiske tilgange til området inden for det det litteratursociologiske fagområde

  • kompetence til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglig udvikling inden for det litteratursociologiske fagområde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratursociologi
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature Sociology
ModulkodeBADAN1826
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet