Verdenslitteratur

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Verdenslitteratur.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kendskab til et udvalg af kanoniserede værker i verdenslitteraturen eller et udvalg af nyere litteratur, der har fået internationalt gennemslag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • færdigheder i at forstå og analysere verdenslitterære værker i såvel deres nationale, historiske kontekst som i et bredere globalt perspektiv.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetence til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange inden for det verdenslitterære fagområde

  • kompetence til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglig udvikling inden for det verdenslitterære fagområde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdenslitteratur
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelWorld Literature
ModulkodeBADAN1825
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet