Norrønt (Oldislandsk)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Norrønt (Oldislandsk).

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• et oversigtsmæssigt kendskab til norrønt sprog og norrøn litteratur.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• færdigheder i at anvende den opnåede historiske indsigt på en relevant måde i forhold til historiske og moderne problemstillinger inden for dansk eller andre nordiske sprog og litteraturer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange inden for det norrøne fagområde

  • kompetence til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglig udvikling inden for det norrøne fagområde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNorrønt (Oldislandsk)
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelOld Icelandi
ModulkodeBADAN1824
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet