Retorik og argumentationsanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Retorik og argumentationsanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kendskab til væsentlige retoriske traditioner og begreber samt begreber inden for argumentationsanalyse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• forståelse af argumentationsanalysens og den retoriske analyses anvendelighed i forhold til mundtlig og skriftlig kommunikation.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange til fagområdet ”Retorik og argumentationsanalyse”

  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglig udvikling inden for fagområdet ”Retorik og argumentationsanalyse”.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetorik og argumentationsanalyse
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelRhethoric and Argumentation Analysis
ModulkodeBADAN1823
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet