Filmanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Filmanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• indsigt i filmvidenskabelige teorier og metoder
• kendskab til de vigtigste filmiske virkemidler, stilarter og filmhistoriske udviklingstendenser.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• evne til at anvende filmvidenskabelige teorier og metoder til at analysere filmiske virkemidler

• evne til at skelne mellem og redegøre for centrale filmhistoriske udviklingstendenser.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• kompetencer til at forstå et bredt spektrum af teorier og metoder inden det filmanalytiske fagområde

• kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for det filmanalytiske område.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilmanalyse
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm Study
ModulkodeBADAN1822
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet