Medier og genrer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Medier og genrer.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kendskab til samspillet mellem medier og genrer i et historisk og teoretisk perspektiv
  • viden om en eller flere centrale genrers grundlæggende virkemidler
  • forståelse for mediegenrer i skriftlige og/eller visuelle medier.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • færdigheder i at analysere samspillet mellem genrer og medier
  • færdigheder i at gøre rede for grundlæggende genreteorier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at forstå genrevalgs betydning for den medieanalytiske praksis
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet ”Medier og genrer”

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier og genrer
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig hjemmeopgave på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det pågældende valgfrie modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Genre
ModulkodeBADAN1821
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet