Humanvidenskabelig teori og metode

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til grundlæggende begreber inden for humaniora og samfundsvidenskab (herunder en række grundlæggende problemstillinger og nøglebegreber inden for sprog, æstetik, etnicitet, køn, samfund og historie) samt idéhistorie og videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende videnskabsteoretisk viden og forståelse
  • bred viden om humanvidenskabelige nøglebegreber.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • evne til at analysere grundlæggende humanvidenskabelige problemstillinger.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • kompetencer til at anvende grundlæggende humanvidenskabelige metoder
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet humanvidenskabelig teori og metode.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHumanvidenskabelig teori og metode
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 4-dages bunden hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelHumanistic Theory and Methodology
ModulkodeBADAN182
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet