Norsk og svensk II

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for følgende fagområder:

  • norsk sprog og litteratur

  • svensk sprog og litteratur.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• overblik over og kendskab til centrale aspekter inden for norsk sprog og litteratur
• overblik over og kendskab til centrale aspekter inden for svensk sprog og litteratur.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• færdigheder i at læse og forstå norsk og svensk sprog
• færdigheder i at orientere sig i norsk og svensk litteratur.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at sætte norske og svenske sproglige og litterære forhold ind i en dansk kontekst

  • kompetencer til at skaffe sig yderligere viden og færdigheder i forbindelse med norsk og svensk sprog og litteratur af såvel ældre som nyere karakter

  • kompetencer til at formidle viden om norsk og svensk sprog og litteratur.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNorsk og svensk II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med en underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelNorwegian and Swedish II
ModulkodeBADAN1819
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet