Litterær tekstanalyse IV

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Litterær tekstanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • indsigt i og sikkert overblik over grundbegreber, teorier og metoder inden for litterær tekstanalyse

  • viden om litterære teksters placering i en metodologisk, teoretisk og historisk kontekst af såvel national som international karakter

  • viden om og indgående kendskab til forskellige litterære genrer og disses specifikke karakteristika.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • færdigheder i at foretage en kvalificeret, teoretisk og metodisk bevidst analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
  • færdigheder i selvstændigt at iagttage, analysere og anvende teoretiske og metodiske problemstillinger inden for litterær tekstanalyse

  • færdigheder i at iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres litteratur- og kulturhistoriske forankring i såvel et nationalt som et internationalt perspektiv

  • færdigheder i selvstændigt at kunne diskutere og problematisere metoder og teorier inden for litterær tekstanalyse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til selvstændig formidling af komplicerede litteraturanalytiske problemstillinger i en undervisningsmæssig eller anden kontekst

  • kompetencer til at inddrage og reflektere over de gensidige kulturelle relationer, der betinger udviklingen af dansk litteratur i en international sammenhæng

  • kompetencer til selvstændigt at fortsætte sin egen faglige udvikling inden for litterær tekstanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse IV
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 4-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale på dansk, norsk eller svensk skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet litterær tekstanalyse. Besvarelsen må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis IV
ModulkodeBADAN1818
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet