Litteraturvidenskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for følgende fagområder:

  • litteraturvidenskab
  • litterært tema

 

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • overblik over og indsigt i litteraturvidenskabelige teorier og metoder i en national og international sammenhæng

  • overblik over og indsigt i et selvvalgt litteraturvidenskabeligt analytisk, historisk og/eller teoretisk emne.

 

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • færdigheder i selvstændigt og reflekteret at beherske litteraturvidenskabelige teorier og metoder
  • færdigheder i under selvstændig anvendelse af teorier og metoder at belyse et litteraturvidenskabeligt emne i en selvvalgt relevant kontekst.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at identificere, afgrænse og analysere et litteraturvidenskabeligt problem • kompetencer til skriftligt og mundtligt at formidle en metodisk bevidst belysning af et litteraturvidenskabeligt emne i en velfungerende form med henblik på undervisning eller anden formidling
  •  kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litteraturvidenskab.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturvidenskab
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Studies
ModulkodeBADAN1817
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet