Litteraturhistorie III

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for fagområdet Dansk litteraturhistorie fra 1920 til nutiden. Endvidere indgår opnåede kompetencer fra modulet ”Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie I”, § 12, og ”Litterær tekstanalyse og litteraturhistorie II”, § 17.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• sikkert overblik over dansk litteraturhistorie fra middelalderen til nyeste tid
• kendskab til et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster op til nyeste tid

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • sikker færdighed i at karakterisere vigtige perioder og strømninger i dansk litteratur fra middelalderen til nyeste tid

  • sikker færdighed i at analysere og placere en tekst i dens historiske sammenhæng.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til selvstændigt og metodisk bevidst at iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring

  • kompetencer til at formidle en litteraturhistorisk problemstilling mundtligt og skriftligt i en veldisponeret og velfungerende form

  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for området dansk litteraturhistorie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorie III
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet litteraturhistorie.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Hjælpemidler må anvendes. Den studerende må ikke tilgå internettet under forberedelsen, ligesom mobiltelefon heller ikke må medbringes.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History III
ModulkodeBADAN1816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet