Norsk og svensk I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning inden for følgende fagområder:

• norsk sprog og litteratur

• svensk sprog og litteratur.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • grundlæggende kendskab til norsk sprog og litteratur

  • grundlæggende kendskab til svensk sprog og litteratur.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • grundlæggende færdigheder i at læse og forstå norsk og svensk sprog
  • grundlæggende færdigheder i at orientere sig norsk og svensk litteratur.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at sætte skandinaviske sproglige og litterære forhold ind i en dansk kontekst
  • kompetencer til at skaffe sig yderligere viden og færdigheder i forbindelse med norsk og svensk sprog og litteratur
  • kompetencer til at formidle kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNorsk og svensk I
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 9 sider. Opgavens emne aftales med en underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Opgaven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved deltagelse i mindst 80 % af undervisningen samt aflevering/fremlæggelse af de af underviseren fastsatte mundtlige eller skriftlige oplæg til kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelNorwegian and Swedish I
ModulkodeBADAN1815
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet